Zeeuwen willen geen natuur kwijt aan kernenergie

Zaterdag 15 juni, Zeeland, Borssele, Weelhoekweg. Vanaf de middag verzamelen enkele honderden actievoerders. Een muzikant brengt de sfeer erin, en een koor zingt het Sloegrenslied. Verschillende solidariteitsboodschappen vanuit andere landen weerklinken. Daarna vormen de paar honderd mensen een mensenketting langs de Weelhoekweg. Zij willen duidelijk een rode lijn aangeven: geen uitbreiding van het industrieterrein en kerncentrale, respect voor de plaatselijke natuur, voor een leefbaar Borssele!

Het is een diverse verzameling van organisaties die zich vanaf 12u30 klaarmaken voor de Sloegrensactie. Verschillende antinucleaire groepen, de Zeeuwse Milieufederatie, Velt, Grootouders voor het Klimaat, XR Zeeland, samen met nog andere groepen, warmen zich in de kille wind aan een warme tas koffie of thee. Want de organisatoren hebben gezorgd voor warme drank en versnaperingen. De zon is in het begin nog van de partij. De stevige wind doet de vele windmolens krachtig draaien.

Een gelegenheidskoor zingt het Sloegrenslied, dat later door de mensenketting overgenomen wordt. Een woordvoerder van de actie legt het doel van de actie uit. De inzet is om te verzekeren, zoals beloofd was, dat de Sloegrens niet overschreden wordt door het industriegebied. Dit wordt bedreigd door allerhande projecten, niet in het minst door de plannen van de Nederlandse Overheid om twee bijkomende grote kerncentrales te bouwen in Borssele.

Een diverse groep actievoerders verzamelt aan de Sloegrens, voor een leefbaar Borssele Foto: Laka
Een diverse groep actievoerders verzamelt aan de Sloegrens, voor een leefbaar Borssele Foto: Laka

Internationale solidariteit met de Sloegrensactie

Dan volgen verschillende solidariteitsboodschappen van buitenlandse organisaties. Stop Hinkley uit het VK is solidair: ze voert een campagne tegen de steeds duurder wordende en met steeds meer vertraging in aanbouw zijnde dubbele kerncentrale Hinkley Point C. Het Franse Sortir du Nucléaire waarschuwt voor de Franse kerncentrales van het type EPR en EPR2, die zoals in het VK, zeer grote overschrijdingen kennen in kosten- en constructietijd. Het NFLA (Nuclear Free Local Authorities, Nucleair Vrije Lokale Overheden) afdeling VK en Ierland waarschuwt hoe kernenergie massa’s geld afleidt van de veel goedkopere en sneller te realiseren hernieuwbare energie en energiebesparingen. Ten slotte roept de Belgische 11 maart beweging op om een sociaal rechtvaardige en industriële transitie te doen, volledig weg van nucleair, naar een 100 % hernieuwbaar energiesysteem.

Mensenketting op de Sloegrens

Dan komen de actievoerders in beweging. Ze lopen langs de Sloegrens, terwijl zich stilaan een mensenketting vormt. Er worden slogans gescandeerd, en het Sloegrenslied wordt gezongen “Hier op de Sloegrens staan wij nu samen. Op de grens, op de grens, op de grens, grens, grens. We moeten vechten voor het landschap. En de grens die is bereikt.” De menselijke grens houdt enige tijd aan, tot iedereen weer naar de podiumtent gaat.

De actie wordt afgesloten door twee getuigenissen. Tim Judson van NIRS komt uit de VS. Hij getuigt hoe een andere speler in de kernenergiewereld genadeloos inhakt op de koopkracht van de mensen. Westinghouse heeft namelijk bijna twee decennia geleden de bouw van vier kerncentrales toegewezen gekregen. Twee ervan (VC Summer) geraakten nooit klaar. Maar de consumenten mogen wel een premie betalen voor het mislukte project: geld betalen om niets in de plaats te krijgen! En de twee anderen geraken veel te laat klaar, en zijn enorm veel duurder geworden. Dat doet de elektriciteitsrekeningen van de mensen naar omhoog schieten met meer dan 20 %. Westinghouse wil geen enkel risico op zich nemen, die laat ze volledig aan de consumenten en de staat.

Opwarmend Scheldewater

Ten slotte nemen twee jongeren het woord. Een jongere uit Borssele zelf wil niet alleen geen koeltorens van nieuwe kerncentrales vlakbij. Hij wil evenmin dat er warm “koel”water in de Schelde geloosd wordt, omdat dit het al beproefde leven in de Westerschelde nog meer onder druk zal zetten. Een tweede jongere besluit dat de natuur rond Borssele niet nog meer op de proef gesteld kan worden, bedankt hartelijk alle deelnemers aan de actie… en roept op om waakzaam en actief te blijven. Vandaag zal zeker niet de laatste actie zijn!