Privacy

Elfmaartbeweging respecteert uw privacy en houdt uw gegevens alleen bij om u te kunnen informeren over de voortgang van onze projecten, waarvoor u interesse hebt getoond. Dat kan via brieven, mails, nieuwsbrieven, telefonisch contact, tenzij door u anders gewenst. Adresgegevens worden niet verkocht, uitgeleend, geruild of verhuurd aan derden. U hebt recht op inzage in uw gegevens en kunt daar ook een kopie van bekomen. U kunt uw gegevens laten aanpassen of laten schrappen uit het bestand door een mail te sturen naar info@11maartbeweging.be

Dit beleid is opgesteld conform de Europese verordening ter bescherming van de privacy. De uitgebreide versie van dit beleid is hier beschikbaar. Privacy Verklaring v1.0