Waarvoor staat de
11maart-beweging?

  1. Een snelle sluiting van de kernreactoren van Doel en Tihange

Kernenergie vertraagt de overschakeling naar hernieuwbare energie en energiebesparingen. Het kernafval is bovendien een vergiftigde erfenis voor tienduizenden generaties na ons. En de productie stelt zo mogelijk nog grotere risico’s. Tsjernobyl en Fukushima zijn nucleaire rampgebieden geworden, en vormen het beste bewijs dat kernenergie niet veilig is. Als een dergelijk scenario zich voordoet in Antwerpen, zijn de gevolgen niet te overzien. Doel ligt midden in het grootste petrochemische complex van Europa, op 12 km van de Grote Markt. Wij willen met Antwerpen dus geen Russische roulette spelen.
Daarom wil de 11maart-beweging de kernreactoren zo snel mogelijk dicht!

  1. Een veilige overgang naar hernieuwbare energie

Een alternatief is nodig en mogelijk. De Antwerpse haven en stad, samen met heel België, kunnen overschakelen naar 100% hernieuwbare en betaalbare energie.De discussie hierover is al lang niet meer of dit mogelijk of wenselijk is, wel wanneer dit eindelijk zál gebeuren. De 11 maart-beweging voert actie voor een snelle overschakeling. Dit past in het streven om een algemene duurzame transitie te realiseren in het hele havengebied, inbegrepen de petroleum- en petrochemische industrie zelf.

De 11maart-beweging wil op korte termijn fossiele én nucleaire energie vervangen door een duurzaam alternatief!

  1. Volwaardige, duurzame jobs met toekomst voor iedereen

Energiebeleid wordt in onze maatschappij veel te weinig door bewoners, werknemers en organisaties vormgegeven. De 11 maart-beweging steunt de ontwikkeling van coöperatieve en overheidsinitiatieven op het vlak van hernieuwbare en circulaire energie. Want hernieuwbare energie is de beste garantie op duurzame jobs:

Voor de werknemers van Doel
Voor de werknemers in de petrochemie
Voor de werknemers van de haven

Daarbij ijvert de beweging voor een transitie van bestaande installaties,met een optimale recyclage van niet-nucleaire installaties en processen. Maar daarnaast ook en vooral voor een nieuwe inschakeling van de huidige werknemers en hun kennis. Want zij krijgen hierdoor kansen om zich om te scholen én uitzicht op toenemende werkgelegenheid.

Word nu steungever