Herdenk de Fukushima ramp

11 maart 2011, 12 jaar geleden, ontploften drie reactoren van de kerncentrale in Fukushima in Japan.

Earthquake and Tsunami damage, Japan-March 16, 2011: This is a satellite image of Japan showing damage after an Earthquake and Tsunami at the Dai Ichi Power Plant, Japan. (credit: DigitalGlobe) www.digitalglobe.com Foto kernramp Fukushima https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fukushima_I_by_Digital_Globe_crop.jpg

Vandaag de dag misbruikt de nucleaire lobby klimaatargumenten om kernenergie te promoten. En dit terwijl het de slechtste leerling is in de klas van “klimaatoplossingen”. Bovendien wil ze alle nadelen van kernenergie met het misbruikte klimaatargument begraven. Daarom is het belangrijk om terug stel te staan bij de gevolgen van deze nucleaire ramp. En die waren – en zijn nog steeds – niet min. We overlopen een aantal belangrijke gevolgen van deze aangekondigde ramp.

Zo deed de radioactieve wolk dorpen tot 80km ver evacueren. Van het ene moment op het andere verlieten tienduizenden mensen hun woning om nooit meer terug te keren. Nu nog steeds zijn er spookdorpen. De kernsmelting vergiftigde ook het grondwater. Berggebieden werd radioactief, en het aflopend regenwater was en is nog steeds radioactief. Die radioactieve besmetting is nog altijd niet onder controle. Zelfs nu nog, 12 jaren later, wordt de oceaan en het visbestand radioactief besmet. Zeker nu honderdduizenden kubieke besmet water onvolledig gezuiverd in de oceaan geloosd mogen worden – met groot protest van de vissersgemeenschappen.

Net zoals de Tsjernobylramp van 1986, leert de Fukushima-ramp van 2011 ons dat de schade van een kernramp niet op te ruimen valt. Zo ’n ramp blijft steeds mogelijk. De kans neemt toe naargelang de reactoren ouder zijn. En het leert ons dat kernreactoren in een dichtbevolkt en sterk geïndustrialiseerd gebied als België en Nederland compleet onverantwoord zijn. Bij een ramp in Doel of in Borssele zou de gehele Schelde-Rijn delta zone geëvacueerd moeten worden , dan zou half België en Zuid-Nederland voor generaties onbewoonbaar zijn.

De Fukushima ramp gaf een nieuwe impuls aan de antinucleaire beweging. In België werd de Elf Maart Beweging gelanceerd. Die strijdt op drie fronten:

  • Voor een 100% hernieuwbaar en klimaatpositief energiesysteem. Meer betrouwbaar en betaalbaar dan de nucleaire productie.
  • Voor de sluiting van de kernreactoren. Hun aanwezigheid in dit dicht bevolkt gebied is een onverantwoord risico. Weerlegging van de valse pro nucleaire klimaatargumenten.
  • Voor sociale rechtvaardigheid voor de werkers in de kernenergiesector: behoud van hun tewerkstelling en rechten door investering in nieuwe energie-eenheden op dezelfde sites.

De Elf Maart Beweging schreef haar bevindingen neer in het boek: Investeer in Doel 5, voor een sociaalrechtvaardige en klimaatpositieve energietransitie.

Dit boek is nog te verkrijgen op bestelling, zie https://11maartbeweging.be/bestel/

Geef een reactie