Belgen klagen Duitse Overheid aan

Nucleaire brandstof uit Lingen bedreigt veiligheid Belgische burgers
Marc Alexander, 11 maart beweging, 19 april 2017
Er lopen verschillende processen tegen Electrabel of de Belgische staat in verband met de onveiligheid van de Belgische kernreactoren, en dan vooral de oudste of de scheurtjesreactoren. Vaak zijn deze processen opgestart vanuit of met behulp van Duitse, Nederlandse en andere organisaties of gemeenten. Maar ook BBL en Greenpeace België hebben processen lopen. Nu start er omgekeerd ook een klacht vanuit België tegen de Duitse Overheid. De reden is dat deze laatste toelatingen heeft gegeven aan het Duitse bedrijf Advanced Nuclear Fuel (ANF) in Lingen om brandstofstaven te leveren aan kernreactoren in Doel en Tihange. De Belgische, Nederlandse en Duitse antinucleaire organisaties zijn ontstemd dat Duitsland, dat terecht de sluiting vraagt van Tihange 2 en Doel 3, via ANF Lingen tegelijk deze (en andere) Belgische kernreactoren van kernbrandstoffen helpt voorzien.

Betoging in Lingen in het najaar van 2016 tegen het brandstofstavenfabriek in Lingen (http://www.anti-atom-aktuell.de/fotos/20161029_lingen/slides/K5N38623.html)

Belgische activisten ondersteunen een klacht van een Belgische ingezetene (Marc Alexander) die in Duitsland een klacht indient met behulp van een Duitse advocaat uit Münster, Wilhelm Achelpöhler. Deze heeft een brief opgesteld gericht aan het BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle, Federaal Bureau voor economie en uitvoerkontrole). Hij zal nog een tweede brief richten aan het BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, het Federaal Ministerie voor milieu, natuurbescherming, constructie en reactorveiligheid). Het BAFA heeft de bevoegdheid om uitvoervergunningen te verlenen. Dat geldt eveneens voor uitvoer van nucleaire producten en diensten. Wanneer Electrabel brandstofstaven bestelt bij ANF Lingen, dient het BAFA haar toestemming te geven. En dat is ook gebeurd, tot grote ontsteltenis en ongeloof van de Belgische en Duitse antinucleaire en andere organisaties, evenals vele burgers. Hoe kunnen Duitse federale verantwoordelijken zulke beslissingen nemen, terwijl ze openlijk verklaren dat ze bij de Belgische Regering aandringen op de sluiting van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2?
Op 11 april werd daarom eerst in Duitsland een persbericht verspreid die deze tegenstrijdige spreidtand van de Duitse overheid aanklaagt. Ze eisen dat de vergunningen weer worden ingetrokken. In het persbericht wordt het zo verwoord: “De Belgische en Duitse kernenergietegenstanders zijn erg ontgoocheld, in het bijzonder in de Duitse Federale milieuminister Barbara Hendricks. Zij heeft zich meer dan terecht uitgesproken voor het stilleggen van de gevaarlijke reactoren. Ondertussen is bekend geraakt dat tegelijk het Federaal Ministerie van Milieu via het BAFA vergunningen liet verlenen om brandstofelementen vanuit Lingen aan België te leveren. Hierdoor kunnen de scheurtjesreactoren juist verder in bedrijf blijven.”
Er zijn reeds 20 van de 50 aangevraagde transporten van brandstofstaven doorgegaan. Er zijn dus nog minstens 30 verdere transporten gepland. Deze transporten zijn trouwens op zich reeds risicovol. Daarom vragen de bezorgde organisaties en burgers om deze vergunningen weer in te trekken. Tegelijk willen ze dat overheden, zowel in België als in Duitsland, hun beleid versnellen om hernieuwbare energie en energiebesparingen door te voeren, zodat alternatieve energievoorziening en echte duurzame arbeidsplaatsen in de plaats komen van de gevaarlijke kernreactoren en hun riskante arbeidsplaatsen. Ze plannen verdere stappen en acties om hun eisen kracht bij te zetten.

Geef een reactie